Zarząd Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni” podpisał z Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji i Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie o współpracy, przedmiotem którego jest współpraca stron przy opracowywaniu, testowaniu, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku testów, pilotażowym wdrożeniu Platformy ePłatności. Minimalny zakres funkcjonalności oferowanych przez Platformę ePłatności w pilotażu obejmuje m.in.: udostępnianie obywatelom przez Organ podatkowy ich zobowiązań na portalu mObywatel.gov.pl i w aplikacji mobilnej mObywatel, udostępnienie możliwości dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poziomu portalu mObywatel.gov.pl i aplikacji mObywatel z wykorzystaniem metody płatności BLIK, powiadomienie obywateli o oczekujących płatnościach oraz statusach płatności oraz udostępnienie obywatelom z poziomu platformy mObywatel.gov.pl oraz aplikacji mobilnej mObywatel historii płatności.