Materiały z konferencji naukowo-technicznej pod hasłem „Zmiany klimatu, a gospodarka leśna”, która odbyła się 8-9 lutego br. w Moderówce a została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie (SITLiD) i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.

W artykule z konferencji umieszczone są wszystkie wstąpienia prelegentów:

https://www.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/-zmiany-klimatu-a-gospodarka-lesna-tematem-konferencji

Natomiast na kanale RDLP w Krośnie zamieszczone są filmy w playliście jako publiczne filmy: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhL5E941V2CDHER9eut8alNBqb-X_SR8s

Segregujesz odpady, jednak zdarza się, że masz problem z zakwalifikowaniem niektórych odpadów do właściwego pojemnika lub worka ?

ABC Segregacji przyjdzie Ci z pomocą ! Zachęcamy do zapoznania się i korzystania ze słownika segregacji odpadów.

ABC Segregacji