Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich do odwiedzania Biblioteki Eko-Logicznych. W miejscu tym będziemy zamieszczać ciekawe artykuły dotyczące tematyki środowiskowej, głównie odpadowej. Ochrona środowiska stała się w ostatnich latach bardzo ważnym tematem. Mówi się, że zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Ilość wytwarzanych przez Polaków odpadów stale rośnie. W związku z rosnącymi potrzebami społeczeństwa i kurczącymi się zasobami naturalnymi na świecie, głównym wyzwaniem staje się odpowiedzialna produkcja, która pozwala „wytwarzać więcej, równocześnie zużywając mniej”. Aby temu sprostać, musimy zmienić zarówno sposób produkcji jak i konsumpcji towarów. Wymaga to jednak wspólnego zaangażowania i wysiłku wszystkich konsumentów i producentów. Pamiętajmy, że odpady to nie tylko problem, któremu należy przeciwdziałać, ale też cenne zasoby, które należy jak najefektywniej wykorzystywać.

Od 2025 roku trzeba będzie segregować dodatkowe 3 frakcje odpadów. Ponadto od stycznia 2025 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o systemie kaucyjnym, co one przyniosę?

Jak wskazują eksperci w branży gospodarki odpadami komunalnymi ustawa ta niesie za sobą niemałe problemy, w tym wzrost kosztów dla mieszkańców. O jej zagrożeniach oraz o proponowanych zmianach w branży gospodarki odpadami poczytają Państwo w artykule Portalu Samorządowego.

Źródło: Portalsamorządowy.pl

"Zabawa" dopiero się zacznie. Od 2025 r. trzeba będzie segregować dodatkowe 3 frakcje odpadów (portalsamorzadowy.pl)

Komisja Europejska zaleciła Polsce i 17 innym państwom członkowskim, w przypadku których istnieje ryzyko, iż nie będą w stanie osiągnąć celów dotyczących odpadów wdrożenie działań mających na celu zwiększenie recyklingu.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/ke-ostrzega-polska-i-17-innych-panstw-moze-nie-osiagnac-celow-dotyczacych

Luka w deklaracjach odpadowych miała wynieść 7 mln osób. Czy na pewno?

Jednym z istotnych źródeł danych o odpadach opublikowanych w mijającym roku były raporty IOŚ-PIB o odpadach komunalnych. Choć luka w deklaracjach jest mniejsza niż w tytule, MKiŚ i tak zapowiada prace nad uszczelnieniem systemów gminnych w 2023 r.

Link do artykułu - https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Luka-deklaracjach-odpadowych-to-nie-7-mln-osob-12865.html

Gminy mają coraz większy problem z bilansowaniem gospodarki odpadami, rosną wydatki na system oraz zaległości mieszkańców - wynika z najnowszej analizy nt. gospodarki odpadami przeprowadzonej przez ekspertów RIO w Opolu.

Analiza: gospodarka odpadami ciąży samorządom, rosną koszty i zaległości mieszkańców - link do artykułu w serwisie samorzad.pap.pl