Baterie i akumulatory zebrane w gospodarstwach domowych należy umieszczać do wskazanych poniżej  miejsc na ten cel wyznaczonych, bądź też przekazać do  podmiotów zbierających te odpady na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. Urz. z 2020 r., poz. 1850).

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki zbierane są w punktach do tego wyznaczonych, t.j. w pojemnikach ustawionych w następujących aptekach:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2021 r poz. 888 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy/związku międzygminnego są położone gospodarstwa rolne.
W związku z powyższym Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni” zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Odpady folii i sznurka:

  1. P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów, tel. 17 276 16 64,
  2. FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, Zakład ul. Bończycka 7, 37- 700 Przemyśl, tel. (16) 675 15 41, Zakład ul. Fabryczna 20, 33-100 Tarnów (14) 621 45 85,
  3. „OSAK” Marcin Osak, ul Młynarska 1, 36-030 Błażowa, tel. 880 008 158,
  4. Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, tel. 17 230 14 44.

Opony:

  1. P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 276 16 64,
  2. FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, Zakład ul. Bończycka 7, 37- 700 Przemyśl tel. (16) 675 15 41, Zakład ul. Fabryczna 20, 33-100 Tarnów tel. (14) 621 45 85,
  3. Gran- Tech Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, Wylewa 244, 37-530 Wylewa, tel. (16) 732 12 21