Baterie i akumulatory zebrane w gospodarstwach domowych należy umieszczać do wskazanych poniżej  miejsc na ten cel wyznaczonych, bądź też przekazać do  podmiotów zbierających te odpady na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. Urz. z 2020 r., poz. 1850).

Gmina Błażowa

a)         Budynek Urzędu Miejskiego w Błażowej, ul. Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa,

b)         Przedszkole Publiczne, ul. Lutaka 14, 36-030 Błażowa,

c)         Zespół Szkół w Błażowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej, Plac ks. Adolfa Kowala 1,

d)        Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej, Błażowa Dolna 196,

e)         Szkoła Podstawowa w Białce, Białka 175, 36-030 Błażowa,

f)         Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie, Futoma 168,

g)         Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce, Kąkolówka 468, 36-030 Błażowa,

h)         Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce, Lecka 230, 36-030 Błażowa,

i)          Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piątkowej, Piątkowa 429, 36-030 Błażowa,

j)          Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. M. Boruty - Spiechowicza w Nowym Borku, Nowy Borek 331,

Gmina Hyżne

a)         Budynek Urzędu Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne,

b)         Szkoła Podstawowa w Brzezówce, Brzezówka 111 36-024 Hyżne,

c)         Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce, Dylągówka 29,

d)        Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce, Grzegorzówka 173, 36-025 Dylągówka,

e)         Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem, Hyżne 615A 36-024 Hyżne,

f)         Szkoła Podstawowa w Szklarach, Szklary 148 36-025 Dylągówka ,

g)         Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej, Wólka Hyżneńska 28 36-025 Dylągówka.

Gmina Lubenia

a)         Budynek Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia,

b)         Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach, 36-042 Siedliska 355,

c)         Szkoła Podstawowa w Lubeni, 36 - 042 Lubenia 100 ,

d)        Szkoła Podstawowa w Straszydlu, 36-043 Straszydle 155.

Miasto Dynów

a)         Budynek Urzędu Miasta Dynów, ul. Rynek 2 36-065 Dynów,

b)         Zespół Szkół Zawodowych, Polna 3 36-065 Dynów,

c)         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Szkolna 11 36-065 Dynów ,

d)        Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie, Bartkówka 105, 36-065 Dynów ,

e)         Liceum Ogólnokształcące, 1 Maja 17 36-065 Dynów.

Gmina Dynów

a)         Budynek Urzędu Gminy Dynów, ul. Ks. Józefa Ożoga 2 36-065 Dynów,

b)         Szkoła Podstawowa w Bachórzu, Bachórz 187 36-068 Dynów,

c)         Szkoła Podstawowa W Dąbrówce Starzeńskiej, Dąbrówka Starzeńska 131, 36-068 Dynów,

d)        Szkoła Podstawowa w Dylągowej, Dylągowa 44, 36-069 Dylągowa,

e)         Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich, Harta 106 36-067 Harta,

f)         Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie, Harta 337 36-067 Harta,

g)         Szkoła Podstawowa w Laskówce, Laskówka 69 36-068 Bachórz,

h)         Zespół Szkół nr 3 w Łubnie, Łubno 82 36-065 Dynów,

i)          Szkoła Podstawowa w Pawłokomie, Pawłokoma 24 36-065 Dynów,

j)          Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Ulanica 28 36-068 Dynów.

Odpady wymienione powyżej można również przekazać do PSZOK lub na „zbiórkę  akcyjną” w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin CZG „ Eko – Logiczni”.