Zarząd Związku:

 1. Przewodniczący Zarządu   Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej
 2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu  – Adam Skoczylas    Wójt Gminy Lubenia
 3. Członek Zarządu Zygmunt Frańczak ­  Burmistrz Dynowa
 4. Członek Zarządu  Wojciech Piech –  Wójt Gminy Dynów
 5. Członek Zarządu  Bartłomiej Kuchta   Wójt Gminy Hyżne

 Zgromadzenie Związku:

 1. Przewodniczący Zgromadzenia  –  Feliks Solecki – przedstawiciel Gminy Lubenia
 2. Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia – Michał Czapla – przedstawiciel Gminy Błażowa
 3. Członek Zgromadzenia –  Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej
 4. Członek Zgromadzenia – Adam Skoczylas    Wójt Gminy Lubenia
 5. Członek Zgromadzenia  Zygmunt Frańczak ­  Burmistrz Dynowa
 6. Członek Zgromadzenia  Wojciech Piech –  Wójt Gminy Dynów
 7. Członek Zgromadzenia   Bartłomiej Kuchta   Wójt Gminy Hyżne
 8. Członek Zgromadzenia –  Jacek Baran – przedstawiciel Gminy Hyżne
 9. Członek Zgromadzenia – Maria Wyskiel – Cedzidło  – przedstawiciel miasta Dynowa
 10. Członek Zgromadzeniaj – Mariola Kaszycka – przedstawiciel Gminy Dynów.

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  –  Maria Wyskiel – Cedzidło – przedstawicielka miasta Dynowa
 2. Zastępca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej – Mariola Kaszycka – przedstawicielka Gminy Dynów
 3. Członek Komisji Rewizyjnej – Jacek Baran  przedstawiciel Gminy Hyżne.

Dyrektor Biura Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni"
Beata Zaremba

Główny Księgowy Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni"
Ewelina Świrad