Szanowni Państwo,

Minister właściwy ds. Klimatu i Środowiska powierzył Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB) realizację przedsięwzięcia „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce” polegającego na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni” wraz  z Gospodarką Komunalną w Błażowej Sp. z o.o. zaprasza chętnych mieszkańców do wzięcia bezpośredniego udziału w rocznym badaniu, zaczynając od stycznia 2024 r., polegającym na określeniu ilości wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi "u źródła". Ilości i rodzaje bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi "u źródła" (przekazywane do przydomowego kompostownika) byłyby określane objętościowo (np. ilość worków, pojemników, czy naczyń o znanej pojemności).

Dla chętnych mieszkańców przewidziane są upominki w postaci pojemników na bioodpady, gadżety firmowe CZG,,Eko-Logiczni” oraz GK Błażowa.

     1_poj.jpg                        2_poj.jpg

Podstawową przesłanką uzasadniającą realizację przedsięwzięcia jest możliwość zaliczenia wszystkich wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w gospodarstwach domowych "u źródła" do odpadów komunalnych poddanych ponownemu użyciu i recyklingowi w każdej gminie w Polsce. Wpłynie to na zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w danej gminie oraz pozwoli gminom członkowskim na uniknięcie/ograniczenie ewentualnych konsekwencji finansowych z tytułu nieosiągania ww. poziomu.

Na zgłoszenia czekamy do 31.12.2023 r. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji pod nr tel. 17 230 43 66 lub 729 910 262