Przewodniczący Zarządu Związku, jego Zastępca, Dyrektor Biura oraz Prezes Gospodarki Komunalnej w Błażowej wraz z Kierownikiem ZZO w dniu 14 listopada 2023 r. spotkali się z Prezydentem miasta Tczewa oraz Prezesami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.  Celem spotkania było omówienie aktualnych potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wskazanie przykładowego kierunku działania Związku, jak również wypracowanie najlepszych rozwiązań w obszarze gospodarki odpadami dla mieszkańców gmin członkowskich.

Dziękujemy za miłe przyjęcie oraz merytoryczną rozmowę.

1