W dniu 21 października 2022r. pracownicy Biura Celowego Związku Gmin „Eko – Logiczni” wzięli udział w zajęciach lekcyjnych w klasach  I – III w Szkole Podstawowej w Bachórzu. Zajęcia dotyczyły prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, oraz dbania o otaczające nas środowisko. Wyświetlony film wprowadził dzieci w tematykę odpadów, a następnie w trakcie przeprowadzonych zajęć praktycznych uczniowie w większości poprawnie wrzucali przygotowane odpady do poszczególnych koszy, przeznaczonych na dany rodzaj odpadu, co świadczyło o posiadanej przez nich wiedzy na ten temat. W nagrodę za wiedzę i umiejętności dzieci otrzymały skromne upominki.

            Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bachórzu Józefowi Stolarczykowi oraz Pani Annie Kucz-Koszelnik za zaproszenie CZG „Eko-Logiczni”  do współpracy polegającej na kształtowaniu świadomości ekologicznej i dbałości o otaczające środowisko od najmłodszego pokolenia.