W miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu br. na terenie pięciu gmin należących do Celowego Związku „Eko-Logiczni” w Błażowej odbyły się zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon.

       W ramach ww. zbiórek mieszkańcy mogli oddać następujące odpady: meble, sofy, kanapy, fotele, stoły, ławy, biurka, szafy, półki, krzesła, dywany, wykładziny, materace, wózki dziecięce, meblościanki oraz opony z samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych z terenu wyżej wymienionych gmin były odbierane z poszczególnych miejscowości według ustalonego harmonogramu. W akcji wzięło udział 30 miejscowości: Bachórz, Białka, Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Brzezówka, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Dylągówka, Dynów, Futoma, Grzegorzówka, Harta, Hyżne, Kąkolówka, Laskówka, Lecka, Lubenia, Łubno, Nowy Borek, Pawłokoma, Piątkowa, Siedliska, Straszydle, Sołonka, Szklary, Ulanica, Wólka Hyżnieńska, Wyręby, Zarzecze.

Łącznie zebrano: 361,81 Mg, w tym 232,49 Mg odpadów wielkogabarytowych i 129,32 Mg zużytych opon.

Ilości i rodzaje odebranych odpadów w poszczególnych gminach członkowskich:

Gmina Błażowa:

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe: 53,28 Mg

- Zużyte opony: 41,25 Mg

Gmina Lubenia:

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe: 43,58 Mg

- Zużyte opony: 17,76 Mg

Gmina Hyżne:

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe: 73,67 Mg

- Zużyte opony: 27,58 Mg

Gmina Dynów:

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe: 33,56 Mg

- Zużyte opony: 26,07 Mg

Miasto Dynów:

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe: 28,40 Mg

- Zużyte opony: 16,66 Mg

        Jednocześnie przypominamy, że jeżeli ktoś nie zdążył oddać odpadów wielkogabarytowych lub opon z samochodów osobowych może je oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się w Błażowej przy ulicy Myśliwskiej 9, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, soboty w godzinach od 8.00 do 13.00.