ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 14:15 w sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej, ul. Pl. Jana Pawła II 1, 36- 030 Błażowa odbędzie się XII Posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i przyjęcie porządku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania głównego księgowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania głównego księgowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022.
  5. Sprawozdanie z działalności  Zarządu  Celowego  Związku  Gmin  „Eko-Logiczni” za 2022.
  6. Sprawozdanie z działalności Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za 2022.
  7. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’.
  8. Sprawy różne i wolne.
  9. Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.

Feliks Solecki Przewodniczący Zgromadzenia
Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’