Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki wraz z jej nazwą, kojarzącą się z gminami członkowskimi, tj. gminy Błażowa, Hyżne, Dynów, Lubenia oraz miasta Dynowa i promującą Celowy Związek Gmin „Eko­ Logiczni". Maskotka która powstanie na podstawie zwycięskiego projektu, będzie towarzyszyć pracownikom Związku podczas wszelkiego typu wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych odbywającychsię na terenie gmin członkowskich. Postać maskotki może pojawić się w formie przebrania, gadżetu reklamowego, znaku graficznego, elementu promocji Biura w druku oraz formach elektronicznych.

Regulamin konkursu - do pobrania.