W związku z przekazaną przez firmę Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. informacją, o braku umieszczania kodów kreskowych na workach na odpady komunalne przypominamy mieszkańcom o obowiązku naklejania kodów kreskowego na worki w widocznym miejscu.

Właściwe oznaczenie worków pozwoli zidentyfikować ilość i jakość odpadów segregowanych, a co za tym idzie osiągnąć wymagane ustawowe poziomy odzysku i recyklingu.

W przypadku powtarzających się sytuacji wystawiania worków bez kodów kreskowych nie będą one odbierane.