Schemat organizacyjny Biura Celowego Związku Gmin Eko-Logiczni: ZGROMADZENIE ZWIĄZKU, ZARZĄD ZWIĄZKU, DYREKTOR BIURA, GŁÓWNY KSIĘGOWY, Stanowisko ds. kontroli i weryfikacji, Stanowisko ds. rozliczeń i egzekucji, Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, Stanowisko ds. obsługi mieszkańców i kancelarii ogólnej