Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich do odwiedzania Biblioteki Eko-Logicznych. W miejscu tym będziemy zamieszczać ciekawe artykuły dotyczące tematyki środowiskowej, głównie odpadowej. Ochrona środowiska stała się w ostatnich latach bardzo ważnym tematem. Mówi się, że zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Ilość wytwarzanych przez Polaków odpadów stale rośnie. W związku z rosnącymi potrzebami społeczeństwa i kurczącymi się zasobami naturalnymi na świecie, głównym wyzwaniem staje się odpowiedzialna produkcja, która pozwala „wytwarzać więcej, równocześnie zużywając mniej”. Aby temu sprostać, musimy zmienić zarówno sposób produkcji jak i konsumpcji towarów. Wymaga to jednak wspólnego zaangażowania i wysiłku wszystkich konsumentów i producentów. Pamiętajmy, że odpady to nie tylko problem, któremu należy przeciwdziałać, ale też cenne zasoby, które należy jak najefektywniej wykorzystywać.

Luka w deklaracjach odpadowych miała wynieść 7 mln osób. Czy na pewno?

Jednym z istotnych źródeł danych o odpadach opublikowanych w mijającym roku były raporty IOŚ-PIB o odpadach komunalnych. Choć luka w deklaracjach jest mniejsza niż w tytule, MKiŚ i tak zapowiada prace nad uszczelnieniem systemów gminnych w 2023 r.

Link do artykułu - https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Luka-deklaracjach-odpadowych-to-nie-7-mln-osob-12865.html

Gminy mają coraz większy problem z bilansowaniem gospodarki odpadami, rosną wydatki na system oraz zaległości mieszkańców - wynika z najnowszej analizy nt. gospodarki odpadami przeprowadzonej przez ekspertów RIO w Opolu.

Analiza: gospodarka odpadami ciąży samorządom, rosną koszty i zaległości mieszkańców - link do artykułu w serwisie samorzad.pap.pl

Sejm za ostrą walką z przestępczością środowiskową i śmieceniem. Zmiany, poza gospodarką odpadami i wykreślaniem z BDO, obejmą m.in wypalanie traw. Jakie będą kary? Jakie kompetencje zyska Inspekcja Ochrony Środowiska? Artykuł przygotowany przez Marta Wierzbowska-Kujda
Redaktor naczelna, sozolog – Teraz środowisko – link do artykułu https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ostrzejsze-kary-przestepstwa-przeciw-srodowisku-Sejm-ustawa-12175.html

A gdyby tak wszyscy uczestnicy systemu wnosili opłaty?
W ramach kontroli systemu odpadowego w 147 JST przeanalizowano składane deklaracje odpadowe oraz wynikające z nich informacje na temat liczby mieszkańców objętych systemem. Dane te następnie porównano z zestawieniami liczby mieszkańców publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz gminnymi rejestrami mieszkańców. Jak wskazano, rozbieżności w liczbie mieszkańców wynikających z danych GUS i gminnych rejestrów mieszkańców stanowią około 4%. Natomiast w stosunku do liczby mieszkańców wg złożonych deklaracji a liczby mieszkańców wg GUS rozbieżności sięgają przeciętnie około 16%, przy czym są liczne jednostki, w których niedobór osób wykazanych w deklaracjach przekracza 20%.
W analizie tej wskazano, że gdyby deklaracje były sporządzane rzetelnie (czyli liczby osób w deklaracjach byłyby zbieżne z danymi GUS), tylko w kontrolowanych 147 JST opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogłyby statystycznie być niższe o 16%.

Artykuł sporządzony przez Teraz Środowisko w dniu 04 lipca 2022. Link do artykułu.

Zachęcamy do przeczytania artykułu o Celowym Związku Gmin "Eko-Logiczni", który ukazał się w Przeglądzie Komunalnym nr 5/2022.