Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich do odwiedzania Biblioteki Eko-Logicznych. W miejscu tym będziemy zamieszczać ciekawe artykuły dotyczące tematyki środowiskowej, głównie odpadowej. Ochrona środowiska stała się w ostatnich latach bardzo ważnym tematem. Mówi się, że zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Ilość wytwarzanych przez Polaków odpadów stale rośnie. W związku z rosnącymi potrzebami społeczeństwa i kurczącymi się zasobami naturalnymi na świecie, głównym wyzwaniem staje się odpowiedzialna produkcja, która pozwala „wytwarzać więcej, równocześnie zużywając mniej”. Aby temu sprostać, musimy zmienić zarówno sposób produkcji jak i konsumpcji towarów. Wymaga to jednak wspólnego zaangażowania i wysiłku wszystkich konsumentów i producentów. Pamiętajmy, że odpady to nie tylko problem, któremu należy przeciwdziałać, ale też cenne zasoby, które należy jak najefektywniej wykorzystywać.

Zachęcamy do przeczytania artykułu o Celowym Związku Gmin "Eko-Logiczni", który ukazał się w Przeglądzie Komunalnym nr 5/2022.

Zachęcamy do przeczytania rozmowy z Panem Andrzejem Rutą Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, do którego należy również CZG "Eko-Logiczni". Link do artykułu.

Poziom recyklingu w Polsce wyniósł za 2020 r. 38,7 proc., zaś zgodnie z unijnymi dyrektywami do 2025 r. powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Postawione przed nami zadanie jest więc ambitne. Wszyscy mamy wpływ na jego realizację, ponieważ proces recyklingu zaczyna się już w naszych domach. Więcej informacji znajdą Państwo w artykule przygotowanym przez Portal Komunalny. Link do artykułu.

8 na 10 Polaków chce produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu. Link do artykułu.

Odpady poddawane procesom recyklingu nazywane są siódmym zasobem planety. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza 18 marca, w Światowy Dzień Recyklingu. Hasłem przewodnim święta jest #RecyclingHeroes. Link do artykułu Teraz Środowisko.