Baterie i akumulatory zebrane w gospodarstwach domowych należy umieszczać do wskazanych poniżej  miejsc na ten cel wyznaczonych, bądź też przekazać do  podmiotów zbierających te odpady na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. Urz. z 2020 r., poz. 1850).

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki zbierane są w punktach do tego wyznaczonych, t.j. w pojemnikach ustawionych w następujących aptekach: